Hanička chytřejší chytrého telefonu

V 70. létech minulého století dostala maminka darem chytrý přetlakový hrnec. Stařenka s kolmou vráskou nad kořenem nosu poté s obavami pozorovávala zlověstné syčení unikající páry a pevněji si stahovala uzel pod bradou.

Z filmu známo, chytří byli soudruzi z NDR. Chytrý byl i soudruh Kudlička, brusič- zlepšovatel, který vynalezl tzv. klouzátko. V r. 1950 splnil a překročil normu v kalírně o 800%.

Mimo občasného vypocení chytré aktuality jsem také já hrdým vlastníkem chytrého telefonu. Ten mi na výletě v Č. Třebové, žíznivému po probuzení a promptně zadaného hesla „pivovar Faltus“ oznámil: Pravděpodobně zavřeno. Otevřeno (až) v 11 hodin…

A k tomu moje chytrá žena suše podotkla: Tak to jsem ti mohla říct i sama.