Co to je Pindula?

Dostala se mi do rukou kniha Okresní hejtmanství Holešovské, vydaná nákladem místního učitelstva. Rok vydání 1892 ! Cituji ze str. 122.: „Hospoda za Kudlovem, při chodníku provodovském, sluje Pindula.“

Dost pochybuju, že na minulost hospody na kudlovských pasekách bych měl být mimořádně hrdý. I kdyby proslula slavněji než někdejší výčep s divadlem a malou knihovnou- což ještě můžu potvrdit. I když…jen málo podniků a pod nezměněným jménem přežilo tolik režimů a dvě světové války. Pro mě osobně dějiny (nejen místní) začaly až v předvelikonoční neděli v tisíc devět set padesátém sedmém roce, pár měsíců před vystřelením nebohé fenky Lajky do vesmíru.

Není už koho se na původ názvu Pindula zeptat, kteroužto otázkou mne častují hosté. Ne snad, že po několika vodkách bych nedokázal nějaký milník či historku podobně významnou jako např. vznik Strany Práv Občanů či vynález EET vymyslet. Padla ale staříčkova úsměvná pověst o povětrné hostinské z let dvacátých. I když docela vyloučit ani tuto pikantní dějinnou souvislost nelze, jsem zmatený a budu bádat hlouběji do století devatenáctého :-).